Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om digital adgang til ejendomsoplysninger i forbindelse med ejendomshandel mv. - sagsnr. 2012-2339

Print Print
22-08-2012