Skatteudvalget - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget beskatning af fri bil og beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst) - sagsnr. 2012-2320

Print Print
10-07-2012