Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler (gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregning af de årlige omkostninger i procent mv.) - sagsnr. 2012-2319

Print Print
03-07-2012