Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om Erhvervsankenævnet, lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love - sagsnr. 2012-2297

Print Print
10-08-2012