Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd - sagsnr. 2012-2295

Print Print
10-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2295 Lovudvalget.aspx - d. 25-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.