Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd - sagsnr. 2012-2295

Print Print
10-08-2012