Lovudvalget - Høring over ændringsbekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af fodertyper til saltvandsbaseret fiskeopdræt - sagsnr. 2012-2288

Print Print
02-07-2012