Strafferetsudvalget - Udkast til ny kørekortbekendtgørelse som følge af tredje kørekortdirektiv - sagsnr. 2012-2284

Print Print
10-07-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2284 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.