Strafferetsudvalget - Udkast til ny kørekortbekendtgørelse som følge af tredje kørekortdirektiv - sagsnr. 2012-2284

Print Print
10-07-2012