Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform - sagsnr. 2012-226

Print Print
27-01-2012