Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (plejefamiliers efteruddannelse og supervision, partsstatus til 12-14 årige ved domstolsprøvelse, mv.) - sagsnr. 2012-225

Print Print
27-01-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-225 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.