Skatteudvalget - Forslag om ændring af EU's momssystemdirektiv for så vidt angår den momsmæssige behandling af vouchere - sagsnr. 2012-2219

Print Print
20-08-2012