Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug - sagsnr. 2012-2218

Print Print
14-08-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2218 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.