Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug - sagsnr. 2012-2218

Print Print
14-08-2012