Lovudvalget - Høring om fastsættelse af grænseværdier for svovldioxid - sulfitter (E 220-228) og propan-2-diol alginat (E 405) i fermenterede druebaserede drikkevarer - sagsnr. 2012-2188

Print Print
26-06-2012