Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kosmetiske produkter (sikring af fortsat overensstemmelse med Kosmetikdirektivets ændring af bilag III) - sagsnr. 2012-2182

Print Print
26-06-2012