Lovudvalget - Udkast til opdateret udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelses- og habitat-områder (Natura 2000 områder) - sagsnr. 2012-2177

Print Print
29-06-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2177 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.