Lovudvalget - Udkast til forslag om ændring af tilbudsloven og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuner og regioners deltagelse i selskaber - sagsnr. 2012-2175

Print Print
14-08-2012