Lovudvalget - Høring - Grønbog om nedbrydning af barriererne for sikre og innovative kort-, internet- og mobilbetalinger - sagsnr. 2012-210

Print Print
11-04-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-210 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.