Lovudvalget - Høring - Grønbog om nedbrydning af barriererne for sikre og innovative kort-, internet- og mobilbetalinger - sagsnr. 2012-210

Print Print
11-04-2012