Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter - sagsnr. 2012-2090

Print Print
20-06-2012