Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland (ændring af retskredsene i Grønland mv.) og udkast til ny bekendtgørelse om Grønlands inddeling i retskredse - sagsnr. 2012-2073

Print Print
12-07-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2073 Strafferetsudvalget.aspx - d. 16-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.