Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland (ændring af retskredsene i Grønland mv.) og udkast til ny bekendtgørelse om Grønlands inddeling i retskredse - sagsnr. 2012-2073

Print Print
12-07-2012