Lovudvalget Høring - forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) KOM(2011)874 sagsnr. 2012-207

Print Print
13-02-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-207 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.