Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om overgangsordning for bræmmer langs visse vandløb og søer omfattet af vandplanterne for planperioden 2010-2015 - sagsnr. 2012-2059

Print Print
18-06-2012