Lovudvalget - Høring over tre bekendtgørelser om betaling for kontrol mv. udført af Fødevarestyrelsen - sagsnr. 2012-2011

Print Print
13-06-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-2011 Lovudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.