Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse og vejledningsnotat om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri - sagsnr. 2012-2003

Print Print
27-06-2012