Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område - børnesagkyndige i Ankestyrelsen - sagsnr. 2012-1977

Print Print
18-06-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1977 Lovudvalget.aspx - d. 10-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.