Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri samt tilhørende vejledningsnotat og bilag - sagsnr. 2012-1944

Print Print
27-06-2012