Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække - sagsnr. 2012-1903

Print Print
28-06-2012