Lovudvalget - Forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticedrester - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 - sagsnr. 2012-1882

Print Print
06-06-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1882 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.