Skatteudvalget - Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven (forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler) - L 192 - sagsnr. 2012-1875

Print Print
06-06-2012