Lovudvalget - Udkast til nyt bilag 2 til bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen) - sagsnr. 2012-1849

Print Print
31-05-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1849 Lovudvalget.aspx - d. 25-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.