Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af våbenbekendtgørelsen og bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande - sagsnr. 2012-1829

Print Print
27-06-2012