Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden - sagsnr. 2012-1823

Print Print
19-06-2012