Lovudvalget - Udkast til revideret bekendtgørelse om begrænsning af afgivelse af formaldehyd fra møbler, inventar og lignende fremstillet af træbaserede produkter - sagsnr. 2012-1708

Print Print
21-05-2012