Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering) - sagsnr. 2012-1660

Print Print
21-05-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1660 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.