Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. (forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering) - sagsnr. 2012-1660

Print Print
21-05-2012