Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker mv. (mulighed for dispensation ved ganske særlige lejligheder) - sagsnr. 2012-163

Print Print
12-01-2012