Skatteudvalget - Udkast til dele af en ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen, der som hovedregel træder i kraft den 1. januar 2012 - sagsnr. 2012-1581

Print Print
13-06-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1581 Skatteudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.