Skatteudvalget - Udkast til dele af en ændringsbekendtgørelse til momsbekendtgørelsen, der som hovedregel træder i kraft den 1. januar 2012 - sagsnr. 2012-1581

Print Print
13-06-2012