Lovudvalget - Høring vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling - sagsnr. 2012-1579

Print Print
22-05-2012