Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret soja MON87701xMON89788 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - J.nr. 2012-20-24-03834 - sagsnr. 2012-1440

Print Print
30-04-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1440 Lovudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.