Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret soja MON87701xMON89788 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - J.nr. 2012-20-24-03834 - sagsnr. 2012-1440

Print Print
30-04-2012