Lovudvalget - Udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer (i henhold til forordning nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne) - j.nr. 2011-20-2301-00890 - sagsnr. 2012-1407

Print Print
20-04-2012