Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af gamma cyclodekstrin som novel food ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - j.nr. 2010-20-24-01536 - sagsnr. 2012-1361

Print Print
19-04-2012