Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) Nr. 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer - sagsnr. 2012-1354

Print Print
20-04-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1354 Lovudvalget.aspx - d. 06-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.