Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) Nr. 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer - sagsnr. 2012-1354

Print Print
20-04-2012