Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven - sagsnr. 2012-1326

Print Print
18-04-2012

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2012/2012-1326 Lovudvalget.aspx - d. 15-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.