Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven - sagsnr. 2012-1326

Print Print
18-04-2012